Monthly Archives: март 2013

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, гр. София, ф.д. №10911/06 г. на СГС, БУЛСТАТ 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 13.04.2013 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани, Почивна Станция “Мини Марица Изток” (http://hotels.marica-iztok.com/bg_custom_location.html), при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2012 г.

2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2012 г.

3. Промени в Управителния съвет.

4. Промяна на Устава на Сдружението.

5. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Ивайло Георгиев

/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ                                                                                                                                     11.03.2013 г.

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ

Здравейте фенове и приятели,

Eдинадесетият национален събор на Сдружение „Клуб Форд България“ ще се проведе в периода 30 август – 1 септември 2013 г. в гр. Плевен.

Писта Плевен е запазена за уикенда за събора на клуба, където в събота се предвижда да се случат съвсем сериозни Ford състезания и масово късане на гуми и къртене на асфалт, съчетани със забавления за публиката и много изненади.
http://auto-kart.com/pista.php?id=11#a0

Настаняването и официалната вечеря и купон ще бъдат в хотел Балкан (цените в сайтовете не ги гледайте, за нас ще са други).
http://www.hotel-balkan.com/index.php?lang=bg

Contact Form Powered By : XYZScripts.com