Протокол от ОС на КФБ

Добре Дошли във Форума на Сдружение "Клуб Форд България"!
СЪОБЩЕНИЯ
Заключена
Потребителски аватар
Major_Koenig
Администратор
Администратор
Мнения: 810
Регистриран: 20 дек 2008, 23:52
Модел на автомобила: Focus 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS); Ghia; Facelift; 2002
Mondeo Duratec HE 2.0 PFI (145PS);Titanium pre Facelift; Tango (Metallic)
Местоположение: София
Контакти:
Status: Извън линия

Протокол от ОС на КФБ

Мнение от Major_Koenig » 01 апр 2019, 23:31

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ
СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ” ЮЛНЦ


Днес, 30.03.2019 г. в община Тетевен, с. Рибарица, хотел Планината (https://www.planinata-bg.com/), се проведе Общо събрание на Сдружение „Клуб Форд България”, ЕИК 175169022. Събранието се отложи и проведе с един час закъснение от 15:00 ч., тъй като в начално обявеният час 14:00 не бе наличен кворум за провеждането му.

На събранието лично присъстват:
Име, Презиме, Фамилия
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЧЕЛАНОВ
ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ЗАПРЯНОВ
ДАНИЕЛА БОЖИДАРОВА ДОЙЧЕВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ КИРЧЕВ
ИВО БОРИСОВ БОРИСОВ
КАМЕЛИЯ ЗАХАРИЕВА ДИКОВА
ПЕТЪР ИЛИЕВ ДИМОВ
Венелин Радев Василев
Светослав Цонов Неделчев
Методи Бориславов Велев
Илиян Борисов Борисов

Чрез пълномощници на събранието присъстват:
Упълномощител Упълномощен
Добромир Ангелов Тодоров - Илиян Борисов Борисов
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ - ДИМИТЪР ИВАНОВ КИРЧЕВ
ЯКИМ ДЯНКОВ ИВАНОВ - Венелин Радев Василев
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ - Илиян Борисов Борисов

След гласуване с единодушие, за председателстващ събранието бе избран г-н Иво Борисов, а за преброител г-н Данаил Запрянов. За протоколчик бе избран г-н Петър Димов.

Събранието се проведе при следния предварително обявен дневен ред:
1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2018 г.
2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2018 г.
3. Развитие на Сдружение Клуб Форд България през 2019 г.;
4. Промени в Управителния съвет.
5. Промяна на Устава на Сдружението.
6. Разни.


По т. 1 от дневния ред – отчет за дейността на Сдружението през 2018 г., същият бе представен в резюме от Председателя на УС г-н Иво Борисов. По отчетената дейност бяха изказани мнения и направени предложения, след което присъстващите гласуваха единодушно „ЗА” приемането му.

По т. 2 от дневния ред, бе представен доклад за финансовото състояние и финансовата дейност на Сдружението за 2018 г. от г-н Иво Борисов. Същият представи на Общото събрание данъчните декларации и финансовите отчети за посочения период. След отправените въпроси и разисквания по финансовото състояние на Сдружението, публикувани в раздел „Членове“ на форума на КФБ, присъстващите членове приеха единодушно с „ЗА” годишния финансов отчет за 2018 г.

По т. 3 от дневния ред - развитие на Сдружение Клуб Форд България през 2019 г.
Споделени бяха впечатления, че въпреки заявеното желание за участие на повече клубни членове в организацията на различни дейности такова към момента не се забелязва. Обсъдени са възможностите групи фенове на Форд извън КФБ да бъдат приобщени към основната дейност на клуба чрез рекламиране сред тях по подходящ начин на годишния събор на КФБ. Друг вариант е организирането на малки редовни събития, на които да бъдат приобщени повече хора от различните групи фенове на Форд.
Направено е предложение за провеждане на годишния събор на КФБ през лятото на 2019 г. на картинг писта Хасково, като организацията на събитието е изцяло от страна на клуба (наем на пистата, регистрация на участниците, маршали, измерване, линейка, противопожарен екип и т.н.) и да се анонсира провеждането му по всички възможни канали.
Гласуване на предложението за провеждане на събор на картинг писта Хасково (1 ден - писта и обиколка на Хасково, 2 ден - опознавателна обиколка в района) - единодушно "ЗА".
Предложи се датата на събора да се избере допълнително, като се направи онлайн гласуване с продължителност една седмица. Предложението е гласувано и прието – единодушно "ЗА".
Гласуване да има такса за вход на събитието (5 лв на човек) и такса за каране на пистата (10 лв на автомобил, безплатно за клубни членове) - единодушно "ЗА".
Гласуване на предложение за есенна среща - единодушно "ЗА".

По т. 4 от дневния ред – промени в Управителния съвет.
Постъпило е предложение за разпускане на сегашния Управителен съвет.
Гласуване за разпускане на УС: единодушно "ЗА".

По т. 5 от дневния ред - промяна на Устава на Сдружението.
Постъпило е предложение за промяна на устава на Клуб Форд България - УС да се намали от 5 на 3 човека, с цел оптимизация работата на УС и на клуба като цяло.
Гласуване за промяна на устава: единодушно "ЗА".
Предложени кандидати за нов УС сред клубните членове:
Иво Борисов
Камелия Дикова
Петър Димов
Гласуване за избор на новите членове на УС: единодушно "ЗА".

По т. 6 Разни. Обсъдени са отношенията с фирми и организации – основни партньори на Клуб Форд България, и на перспективите за продължаване на добрите взаимоотношения и партньорство с тях. Направи се предложение за организиране на съвместни мероприятия с клубове на други марки автомобили, предлагани в България от Мото Пфое (по-специално Волво).

След изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито. Протоколът бе подписан собственоръчно от всички присъстващи членове. (на отделен лист, приложен към този протокол).


Председателстващ – Иво Борисов
Преброител – Данаил Запрянов
Протоколчик – Петър Димов
Изображение

Потребителски аватар
Major_Koenig
Администратор
Администратор
Мнения: 810
Регистриран: 20 дек 2008, 23:52
Модел на автомобила: Focus 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS); Ghia; Facelift; 2002
Mondeo Duratec HE 2.0 PFI (145PS);Titanium pre Facelift; Tango (Metallic)
Местоположение: София
Контакти:
Status: Извън линия

Re: Портокол от ОС на КФБ

Мнение от Major_Koenig » 01 апр 2019, 23:34

ПРОТОКОЛ
от
УС на Сдружение “Клуб Форд България”
Проведено на 30.03.2019 г.

Присъствали:


Иво Борисов Борисов
Камелия Дикова
Петър Илиев Димов

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Избиране на Председател и Заместник председатели на Сдружение “Клуб Форд България”.

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 26 от Устава:

Избира за Председател на УС Иво Борисов Борисов

Избира за Заместник председател на УС:

- Петър Илиев Димов
Клуб Форд България се представлява от Председателя и Заместник председателите на УС, заедно и поотделно.

Гласували:


Иво Борисов Борисов ЗА|ПРОТИВ|ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ . . . . . . . . . . . . .

Петър Димов ЗА|ПРОТИВ|ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ . . . . . . . . . . . . .

Камелия Дикова ЗА|ПРОТИВ|ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ . . . . . . . . . . . . .

* ненужното се задрасква
Изображение

Заключена

Върни се в “КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта