Category Archives: Без категория

Покана за Общо Събрание на Сдружение Клуб Форд България

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, гр. София, ф.д. №10911/06 г. на СГС, БУЛСТАТ 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 07.10.2017г. от 15:00 часа. Събранието ще се проведе в община Казанлък, гр. Казанлък, хотел Чифлика , при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2017г.
  2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2016 – 2017 г.
  3. Промени в Управителния съвет.
  4. Разни (например идеи и организация на събития и събори, рекламна дейност, активизиране и въвличане клубните членове в клубния живот и организация и др.)

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по-късно – от 16:00 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Даниела Дянкова

 ГР. СОФИЯ 01.09.2017 г.

15-и Национален събор на Клуб Форд България

С огромно удоволствие Ви каним да се присъедините към поредното велико преживаване на клубари и да отпразнуваме 10 ГОДИНИ КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ и ПЕТНАДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН СЪБОР НА КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ.

Къде: Хотел Diva, с. Чифлик, обл. Троян.

Кога: 9-11 юни 2017 г.
Повече информация тук.
За записвания тук.

Очакваме Ви !!!

Покана за общо събрание на Сдружение Клуб Форд България

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, гр. София, ф.д. №10911/06 г. на СГС, БУЛСТАТ 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 07.11.2015 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в град Чирпан, в Шато Хотел Trendafiloff (http://shatohotel.com/), при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2015г.
2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2014 – 2015 г.
3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Даниела Дянкова

ГР. СОФИЯ 29.09.2015 г.

Допълнителна информация и коментари тук.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com