Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

 

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, гр. София, ф.д. №10911/06 г. на СГС, БУЛСТАТ 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 20.02.2018 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Велинград, гр. Велинград, хотел Зора (http://www.hotelzora.net/bg-bg), при следния дневен ред:

 

  1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2017 г.
  2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2017 г.
  3. Развитие на Сдружение Клуб Форд България през 2018 г.;
  4. Промени в Управителния съвет.
  5. Промяна на Устава на Сдружението.
  6. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

 

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….

/ПОДПИС/

 

ГР. СОФИЯ                                                                                                  20.02.2018 г.

Покана за обществено обсъждане

Покан а

Промяна в Управителния Съвет

След дълго председателство и многобройни успехи досегашният председател на Управителният Съвет на Сдружение „Клуб Форд България“ взе решение да се оттегли от поста.

Целият екип на Сдружение „Клуб Форд България“ пожелава успех в новите начинания на Даниела Дянкова.

Официално това стана на случилото се общо събрание на 07.10.17 в град Казанлък.

След гласуване на новите кандидатури Управителният Съвет на Сдружение „Клуб Форд България“ е със следният състав:

Председател на УС: Иво Борисов

Зам. Председател на УС: Цветелин Цонев

Зам. Председател на УС: Светослав Неделчев

Член на УС: Камелия Дикова

Член на УС: Данаил Запрянов

За контакти с Председателя на УС: 0888 537 401

С Уважение,

Иво Борисов

Председател на УС

Сдружение „Клуб Форд България“

Contact Form Powered By : XYZScripts.com