Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 09.04.2022 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Дряново, Град Дряново, Бутиков хотел „ВСК Кентавър” (https://www.hotelkentavar.com) при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” 2021 г.
2. Представяне на финансовият отчет за 2021 г.
3. Доклад за финансовото състояние на Сдружението до 08.04.2022 г.
4. Дейност на Сдружение Клуб Форд България през 2022 г.
5. Промяна на Устава на Сдружението.
6. Промяна Управителният съвет.
7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….
/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ 22.02.2022 г.

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 15.05.2021 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Априлци, Град Априлци, хотел Панорама (http://www.panoramabg.info/) при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” 2020 г.
2. Представяне на финансовият отчет за 2020 г.
3. Доклад за финансовото състояние на Сдружението до 15.05.2021 г.
4. Дейност на Сдружение Клуб Форд България през 2021 г.;
5. Промяна на Устава на Сдружението.
6. Промяна Управителният съвет.
7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….
/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ 27.02.2021 г.

Лятна сервизна акция – Мото Пфое

Важните проверки, преди да тръгнем на път през лятото

Ford желае на своите клиенти релаксиращо лято и препоръчва да се погрижите за спокойното семейно пътуване преди да тръгнете на път. До 31 август във всеки от оторизираните сервизи на Мото-Пфое в страната ще направят безплатно оглед на цялостното състояние на Вашия автомобил Ford, който е прехвърлил възрастта от 36 месеца и вече не е в заводска гаранция. Без заплащане можете да разчитате и на лятна инспекция, състояща се в проверка на климатичната инсталация и обновяване софтуера на управляващия модул на двигателя.
В случай че е необходима подмяна на някои важни за сигурността на автомобила компоненти и консумативи, като спирачни накладки, комплекти съединител, комплекти амортисьори, пера на чистачки, както и гумите, ще ползвате 20% отстъпка от стойността на труда и частите. Обърнете внимание, че отстъпката важи за клиенти в сервизната мрежа, а не на магазините и не може да се комбинира с други действащи отстъпки и промоции за същите части. Затова пък, до 31 август можете да се възползвате от 12% отстъпка за оригинални аксесоари и техния монтаж. Подберете, какво Ви харесва от страницата https://www.ford-accessories.bg. Посочените отстъпки са валидни и след срока на кампанията, 31.08.2020, ако частите и аксесоарите не са били налични, но са поръчани в посочения период на валидност.
Съветваме Ви да си запишете предварително час за безплатния преглед. За повече информация можете да се свържете с най-близкия до вас оторизиран сервиз на Ford: https://www.motopfohe.bg/bg/dealer-network.

https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/